Từ khóa: CNTT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ Một trong những yếu tố quyết định thành công và hiệu quả của ứng dụng CNTT là hãy biến nó thành một nền tảng làm việc của toàn bộ tổ chức. Một trong