Từ khóa: Chuyển đổi số doanh nghiệp

30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm – Tin Công Nghệ

30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm – Tin Công Nghệ Năm 2022, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục lựa chọn các nền tảng số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu sẽ có 30.000 doanh nghiệp

Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam – Tin Công Nghệ

Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam – Tin Công Nghệ Năng lực quản trị dữ liệu, khả năng tiếp cận nguồn vốn, thông tin, tài liệu, tìm kiếm chuyên gia chính là những rào cản lớn đối với chuyển đổi số Việt Nam, bên cạnh

Hành trình ngắn ngủi của siêu tập đoàn công nghệ tai tiếng 500.000 tỷ đồng – Tin Công Nghệ

Hành trình ngắn ngủi của siêu tập đoàn công nghệ tai tiếng 500.000 tỷ đồng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hành trình ngắn ngủi của siêu tập đoàn công nghệ tai tiếng 500.000 tỷ đồng – Tin Công Nghệ Chỉ hơn 6 tháng sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay đã tuyên bố giải thể. Chỉ

Chuyển đổi số doanh nghiệp: Ngại nhất chi phí đầu tư – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số doanh nghiệp: Ngại nhất chi phí đầu tư  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số doanh nghiệp: Ngại nhất chi phí đầu tư – Tin Công Nghệ Chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ số chính là khó khăn mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp phải nhất trong quá trình chuyển đổi số. Chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ

Phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp – Tin Công Nghệ

Phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa phê duyệt Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau – Tin Công Nghệ Theo khảo sát của KPMG, 80% doanh nghiệp được hỏi cho rằng các chương trình chuyển đổi số đã được tăng tốc trong giai đoạn bùng phát của đại dịch Covid-19. Chuyển đổi số là một

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tin Công Nghệ Đây là những đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đây