Từ khóa: Lương ngành IT

Lương sinh viên IT mới ra trường 30-40 triệu đồng, cao hơn cả lương đại tá – Tin Công Nghệ

Lương sinh viên IT mới ra trường 30-40 triệu đồng, cao hơn cả lương đại tá  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Lương sinh viên IT mới ra trường 30-40 triệu đồng, cao hơn cả lương đại tá – Tin Công Nghệ Trong bối cảnh thị trường IT Việt Nam đang rất thiếu nhân lực CNTT, nhiều bạn trẻ mới ra trường với kỹ năng tốt cùng kinh nghiệm phong phú có thể