Từ khóa: Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Việt Nam sẽ lần đầu có Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số – Tin Công Nghệ

Việt Nam sẽ lần đầu có Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam sẽ lần đầu có Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số – Tin Công Nghệ Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Kinh tế số. Đây cũng là lần đầu tiên giá