Từ khóa: Bộ TT&TT

Việt Nam đã có trên 40 triệu lượt người sử dụng Bluezone – Tin Công Nghệ

Việt Nam đã có trên 40 triệu lượt người sử dụng Bluezone  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam đã có trên 40 triệu lượt người sử dụng Bluezone – Tin Công Nghệ Dù số lượng người tải ứng dụng Bluezone đang tăng nhanh, Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa để biến Bluezone thành lá chắn an toàn trong đại dịch. Dù số lượng người

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, để trợ giúp pháp lý cho người lao động, Tổng Liên đoàn có thể xây dựng một trợ lý ảo để trợ giúp