Từ khóa: Bộ TT&TT

Chuyển đổi số và sứ mệnh của thanh niên Việt Nam – Tin Công Nghệ

Chuyển đổi số và sứ mệnh của thanh niên Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chuyển đổi số và sứ mệnh của thanh niên Việt Nam – Tin Công Nghệ Hơn 6 triệu Đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích sáng tạo. Nếu mỗi Đoàn viên trở thành một hạt nhân để lan tỏa kỹ năng số đến tới từng gia đình thì việc

Bộ trưởng Bộ TT&TT kêu gọi thanh niên Việt Nam nắm ngọn cờ chuyển đổi số – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Bộ TT&TT kêu gọi thanh niên Việt Nam nắm ngọn cờ chuyển đổi số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Bộ TT&TT kêu gọi thanh niên Việt Nam nắm ngọn cờ chuyển đổi số – Tin Công Nghệ Nhấn mạnh tới vai trò xung kích của thanh niên qua các thời kỳ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi, thanh niên Việt Nam hãy cầm ngọn cờ

Diễn đàn số Việt Nam – Vương quốc Anh mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh tế số – Tin Công Nghệ

Diễn đàn số Việt Nam – Vương quốc Anh mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh tế số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Diễn đàn số Việt Nam – Vương quốc Anh mở rộng cơ hội hợp tác phát triển kinh tế số – Tin Công Nghệ Việt Nam – Vương quốc Anh có nhiều tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác song phương cũng như kết nối trong khu vực về lĩnh

Các đài phát thanh truyền hình phải tăng tự chủ tài chính để hoạt động hiệu quả – Tin Công Nghệ

Các đài phát thanh truyền hình phải tăng tự chủ tài chính để hoạt động hiệu quả  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các đài phát thanh truyền hình phải tăng tự chủ tài chính để hoạt động hiệu quả – Tin Công Nghệ Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, các Đài PTTH phải tập trung đổi mới dựa trên 3 khía cạnh kinh tế, nội dung và chuyển đổi số để

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số

Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP – Tin Công Nghệ Để thúc đẩy hơn nữa việc chia sẻ dữ liệu, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam, Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các bộ, tỉnh cách thức kết nối, chia

Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ

Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ Việc phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản – Tin Công Nghệ

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản – Tin Công Nghệ Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 – 2030,

Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước – Tin Công Nghệ

Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước – Tin Công Nghệ Ngày 28/2, Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đja phương tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê” – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê” – Tin Công Nghệ Bộ tem bưu chính “Cây cà phê” gồm 4 mẫu vừa được Bộ TT&TT phát hành. Điểm đặc biệt của bộ tem này là mẫu thứ 4 được ứng dụng công nghệ in có mùi hương