Từ khóa: Cách mạng Công nghiệp 4.0

Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý – Tin Công Nghệ

Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Tòa án điện tử giúp người dân nâng cao niềm tin vào công lý – Tin Công Nghệ Khi tòa án điện tử được sử dụng thì mọi quy trình có thể minh bạch; mỗi thẩm phán, chánh án sẽ mỗi có một trợ lý ảo hỗ trợ và niềm tin

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ Một trong những yếu tố quyết định thành công và hiệu quả của ứng dụng CNTT là hãy biến nó thành một nền tảng làm việc của toàn bộ tổ chức. Một trong

Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot – Tin Công Nghệ

Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Covid-19 là 'chất xúc tác mạnh' cho sự phát triển bùng nổ của robot – Tin Công Nghệ Sử dụng robot đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới như một động lực thúc đẩy sự tăng trưởng mới trong cuộc Cách mạng Công nghiệp