Từ khóa: Làm sao để chuyển đổi số

Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam – Tin Công Nghệ

Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thách thức khi chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam – Tin Công Nghệ Năng lực quản trị dữ liệu, khả năng tiếp cận nguồn vốn, thông tin, tài liệu, tìm kiếm chuyên gia chính là những rào cản lớn đối với chuyển đổi số Việt Nam, bên cạnh

Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp không chuyển đổi số sẽ tụt lại phía sau – Tin Công Nghệ Theo khảo sát của KPMG, 80% doanh nghiệp được hỏi cho rằng các chương trình chuyển đổi số đã được tăng tốc trong giai đoạn bùng phát của đại dịch Covid-19. Chuyển đổi số là một