Từ khóa: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2021 – Tin Công Nghệ

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2021  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2021 – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu gợi mở nhiều vấn đề lớn như: mở rộng thị trường viễn thông, cơ hội cho bưu chính, chuyển đổi

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số cho Công đoàn Việt Nam – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, để trợ giúp pháp lý cho người lao động, Tổng Liên đoàn có thể xây dựng một trợ lý ảo để trợ giúp

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số các địa phương – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số các địa phương  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về chuyển đổi số các địa phương – Tin Công Nghệ Chuyển đổi số nhằm làm cho chính quyền hiện đại hơn, thông minh hơn và có sức chống chịu cao hơn. Chuyển đổi số nhằm làm cho chính quyền hiện đại hơn, sáng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số trong ngành Tòa án – Tin Công Nghệ Một trong những yếu tố quyết định thành công và hiệu quả của ứng dụng CNTT là hãy biến nó thành một nền tảng làm việc của toàn bộ tổ chức. Một trong