Từ khóa: Nền tảng cộng tác viên bán hàng

Startup thương mại điện tử Việt nhận đầu tư 2,6 triệu USD – Tin Công Nghệ

Startup thương mại điện tử Việt nhận đầu tư 2,6 triệu USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Startup thương mại điện tử Việt nhận đầu tư 2,6 triệu USD – Tin Công Nghệ Đây là mô hình thương mại điện tử ứng dụng tương tác cộng đồng (social commerce) với khả năng tạo ra một kênh phân phối mới và cung cấp cơ hội kinh doanh cho tất