Từ khóa: Cuộc gọi AI

Nhắc hạn đăng kiểm, trả nợ ngân hàng,… bằng cuộc gọi robot – Tin Công Nghệ

Nhắc hạn đăng kiểm, trả nợ ngân hàng,… bằng cuộc gọi robot  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhắc hạn đăng kiểm, trả nợ ngân hàng,… bằng cuộc gọi robot – Tin Công Nghệ Không chỉ giải đáp thắc mắc, hỏi thăm sức khỏe người dân trong đại dịch, các cuộc gọi AI sẽ sớm được ứng dụng vào lĩnh vực giao thông, bảo hiểm hay tài chính, ngân