Từ khóa: Dell Technologies

Việt Nam thu hẹp khoảng cách số với Indo, Philippines trong đại dịch – Tin Công Nghệ

Việt Nam thu hẹp khoảng cách số với Indo, Philippines trong đại dịch  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam thu hẹp khoảng cách số với Indo, Philippines trong đại dịch – Tin Công Nghệ Đây là ý kiến vừa được đưa ra mới đây bởi ông Trần Vũ – CEO Dell Technologies Việt Nam. Ông Vũ là chuyên gia với 29 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Đây