Sẽ công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Sẽ công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT – Tin Công Nghệ Đây là một trong những điểm mới trong các quy định liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây.

Đây là một trong số điểm mới trong những quy chế liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây. 

Việt Nam nên định nghĩa lại độ rộng và quy mô kinh tế số
Việt Nam và cơ hội tỷ USD để phát triển nền kinh tế Blockchain
Startup ngân hàng số Việt nhận khoản đầu tư khủng 20 triệu USD

 

Theo đó, mới đây Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 1/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua phần mềm trên thiết bị di động.

Nội dung của Thông tư mới đã quy chế chi tiết lại phương thức báo cáo của thương nhân, tổ chức đã đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. 

Cụ thể: “Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp công ty thương mại điện tử báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đấy bằng phương thức trực tuyến thông qua Cổng tin tức Quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc dưới hình thức văn bản qua đường bưu điện.”.

Sẽ công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT
Có một số điểm mới trong số quy chế liên quan đến hoạt động quản lý website thương mại điện tử có hiệu lực từ đầu tháng 3 tới đây. 

Bên cạnh đó, một trong số điểm mới của Thông tư 1/2022 là việc bổ sung thêm hoạt động cung cấp công ty chứng thực thỏa thuận điện tử. 

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ này cần phải công bố công khai trên trang chủ website rồi cho dù là quyền, nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, phương thức, quy trình thực hành hoạt động, trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ, các quy định về an toàn thông tin, quản lý tin tức trong hoạt động cung cấp trung tâm chứng nhận hợp đồng điện tử. 

Ngoài ra, dịch vụ cung cấp dịch vụ chứng thực thỏa thuận điện tử phải có cơ chế xử lý khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ và biện pháp giải quyết phạm luật đối với các người không tuân thủ quy định hoạt động.

 

Đáng chú trọng khi Thông tư 1/2022 của Bộ Công Thương còn bổ sung thêm Điều 28a về việc công bố danh sách doanh nghiệp đi đầu thị trường trong lĩnh vực cửa hàng thương mại điện tử. 

Theo đó, trước ngày 15/3 hàng năm, Bộ Công Thương sẽ ban bố nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường của năm trước đó.

Thông tin ban bố gồm những: Tên thương nhân, tổ chức cung cấp trung tâm thương mại điện tử và tên website, phần mềm cung cấp đơn vị thương mại điện tử.

Những quy chế mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3/2022. 

Trọng Đạt

Thương mại điện tử, TMĐT, Kinh tế số, Chuyển đổi số, Cách mạng Công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT

Nội dung Sẽ công bố danh sách doanh nghiệp dẫn đầu thị trường TMĐT – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác