Từ khóa: chuyển đổi số quốc gia

Phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến – Tin Công Nghệ

Phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt kế hoạch thúc đẩy phát triển, sử dụng nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ

30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm – Tin Công Nghệ

30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: 30.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm – Tin Công Nghệ Năm 2022, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục lựa chọn các nền tảng số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu sẽ có 30.000 doanh nghiệp

Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 – Tin Công Nghệ

Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 – Tin Công Nghệ Ngày 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã ký ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2022. Hai

Khởi động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng chuyển đổi số quốc gia – Tin Công Nghệ

Khởi động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng chuyển đổi số quốc gia  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Khởi động chương trình tìm kiếm lỗ hổng bảo mật cho các nền tảng chuyển đổi số quốc gia – Tin Công Nghệ Thông qua Chương trình Bug Bounty, có thể huy động được nguồn lực lớn từ các chuyên gia bảo mật tại Việt Nam và trên thế giới cùng