Từ khóa: Chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT công bố 3 nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tin Công Nghệ Đây là những đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đây