Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ Việc phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là 1 trong 35 nền tảng số quốc gia được ưu tiên tập trung phát triển.

Việc phát triển Nền tảng địa điểm số quốc gia gắn kèm với bản đồ số nhằm xúc tiến phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là 1 trong 35 nền tảng số quốc gia được ưu tiên tập trung phát triển.

'Dùng bản đồ số của quốc tế dữ liệu người sẽ Việt không an toàn'
Vpostcode giải nhiều bài toán khó cho người dân và doanh nghiệp
Nền tảng mã bưu chính quốc gia Vpostcode sẽ xúc tiến chuyển đổi số

 

Theo danh mục các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, nhà nước số, kinh tế số, xã hội số được Bộ TT&TT ban hành đi kèm Chương trình xúc tiến phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia. Nền tảng địa điểm số nằm ở trong group 20 nền tảng số quốc gia do bộ phận chính phủ chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng nhất trí trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội.

Ngày 2/3, Bộ TT&TT đã ra Quyết định 392 kiểm duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn kèm với bản đồ số. Kế hoạch này cũng nhằm tạo thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, thành lập các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội; kết thúc tiêu chuẩn về địa điểm số trong số chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bộ TT&TT lên kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số
Nền tảng địa chỉ số là 1 trong 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia được Bộ TT&TT công bố, sẽ có xây dựng trên cơ sở nền tảng địa chỉ bưu chính Vpostcode hiện có. (Ảnh: Trọng Đạt)

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia sẽ tập trung tiến hành hàng loạt nhiệm vụ theo 6 nhóm nội dung chính, bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai và xúc tiến sử dụng các công ty nền tảng địa điểm số gắn với bản đồ số; thông báo địa điểm số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức đánh giá, thừa nhận và ban bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia; tổ chức công tác thông tin, truyền thông về nền tảng địa điểm số quốc gia.

Cụ thể như, với nội dung thành lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật, website và ứng dụng di động (cả Android và iOS) cho nền tảng địa điểm số để người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể có thể tham dự khai báo, tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa điểm số.

Cùng với đó, thành lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật nền tảng bản đồ số để tích hợp với hệ thống nền tảng địa chỉ số quốc gia; cập nhật, bổ sung dữ liệu giao thông phục vụ nền tảng bản đồ số; thành lập hệ thống, công cụ, phần mềm phần mềm để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa điểm số và cung cấp dịch vụ nền tảng địa điểm số gắn kèm với bản đồ số. Triển khai các giải pháp đáp bảo an toàn tin tức và bảo mật cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ.

Với nhóm nội dung về tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia nhất trí để tiến hành Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với nền tảng bản đồ số. Bộ TT&TT nhất trí quản lý và giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia.

 

Các bản địa kết phù hợp với Vietnam Post thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung tin tức địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Một địa điểm số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đáp ứng tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản. Khuyến khích Vietnam Post và các địa phương phối hợp thu thập, cập nhật các trường tin tức nâng lên để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đảm bảo nhu cầu kinh tế xã hội…

Vụ Quản lý doanh nghiệp được Bộ TT&TT giao là cơ quan đầu mối điều hướng chung việc tiến hành kế hoạch Nền tảng địa điểm số gắn kèm với bản đồ số. Vietnam Post là cửa hàng nhận trách nhiệm xây dựng, phát triển nền tảng.

Bộ TT&TT mời Bộ TN&MT tham gia kế hoạch, cụ thể là phối hợp với UBND các tỉnh, phố xá cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến bản đồ số, địa điểm số để phát triển nền tảng bản đồ số, nền tảng địa điểm số quốc gia.

Đồng thời, phối phù hợp với Bộ TT&TT để tích hợp nền tảng bản đồ số và Nền tảng địa điểm số quốc gia để phát triển các giải pháp, nền tảng số “Make in Vietnam” phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chỉ đạo các cơ quan, công ty thuộc Bộ TN&MT phối hợp chặt chẽ với công ty đầu mối của Bộ TT&TT, các bản địa và các doanh nghiệp phát triển nền tảng để xúc tiến sử dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn kèm với bản đồ số, thực tồn tại hiệu kế hoạch này.

Bộ TT&TT cũng nêu rõ yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hữu hiệu giữa các bên để tiến hành kế hoạch, kể cả các cơ quan, cửa hàng thuộc 2 bộ TT&TT, TN&MT; các cơ quan, công ty thuộc UBND tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương; doanh nghiệp phát triển Nền tảng địa chỉ số và các doanh nghiệp phát triển nền tảng bản đồ số.

Vân Anh

chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nền tảng số, nền tảng số quốc gia, nền tảng địa chỉ số, nền tảng bản đồ số, Bộ TT&TT, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vietnam Post

Nội dung Phê duyệt kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác