Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước – Tin Công Nghệ Ngày 28/2, Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, đja phương tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

Để tăng cường hiệu quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước, một trong số điểm Bộ TT&TT lưu ý các bộ, ngành, bản địa là định vị rõ hữu hiệu đầu tư, hữu hiệu đầu tư cần đo lường, định lượng được.

Bộ TT&TT hướng dẫn định vị kinh phí thuê dịch vụ CNTT theo yêu cầu riêng
4 quy chế mới về đầu tư CNTT dùng vốn nhà nước sắp có hiệu lực
Chia sẻ, lan tỏa các câu truyện chuyển đổi số của Việt Nam

 

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách chính phủ cho chuyển đổi số

Hiện nay, toàn nước đang đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số, ngân sách nhà nước chi cho CNTT, chuyển đổi số cũng đang được quan tâm, bố trí.

Với vai trò là Bộ được Chính phủ giao quản lý đầu tư trong lĩnh vực CNTT của cả nước, là bộ phận dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT vừa đề xuất các bộ, ngành, bản địa tập trung triển khai một số trọng trách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên tinh thần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước chi cho CNTT, chuyển đổi số và tránh sai phạm.

Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các các bộ, ngành, bản địa kết thúc ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn chi phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng mục tiêu, đúng nguồn kinh phí, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phải phù hợp với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam; Nghị quyết của các cấp ủy về chuyển đổi số; Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương và các hướng dẫn cụ thể của Bộ TT&TT.

Cần đo lường, định lượng được hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
Trong năm 2022 và các năm tới, Bộ TT&TT sẽ tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước… (Ảnh minh họa)

Bộ TT&TT cũng nhấn mạnh: Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho CNTT, chuyển đổi số cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu.

Trong đó, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, các bộ, ngành, bản địa cần lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong những kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc: Có người làm, có một số người quan sát độc lập, thực hành việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và quyết toán.

Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước, phù hợp với thị trường. Các bộ phận có thể tham khảo giá và công bố giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên các phương tiện như: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tin tức công khai về đấu thầu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất.

Cùng với đó, việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các bộ phận liên quan, đạt được những mục đích đã đề ra; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống CNTT phải bảo đảm các yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được bộ phận có thẩm quyền ban hành.

 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư, thuê dịch vụ CNTT

Bộ TT&TT cũng đặc biệt lưu ý, các bộ, ngành, bản địa cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án CNTT và chuyển đổi số. Trong đó, cần định vị rõ biện pháp kỹ thuật, công nghệ đảm bảo được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm, công ty tốt ở thời điểm lựa chọn.

“Bộ TT&TT hiện đã có đánh giá và công bố các sản phẩm, trung tâm công nghệ tin tức của cơ quan, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ngành, bản địa tham khảo sử dụng khi đầu tư, mua sắm và các tin tức này sẽ có cập nhật trong thời gian tới” , Bộ TT&TT cho hay.

Các bộ, ngành, địa phương cũng càng phải định vị rõ hữu hiệu đầu tư, hữu hiệu đầu tư phải đo lường, định lượng được: Tùy theo quy mô và thuộc tính của dự án, có thể sử dụng cách thức so sánh, đối chiếu giữa kết quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và mục tiêu/kế hoạch đặt ra; giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá với những chỉ số tiêu chuẩn; hoặc kết hợp); phân tích kinh phí – lợi ích, định vị được khả năng dành dụm được nhờ đầu tư trước lúc quyết định đầu tư.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả việc đầu tư, thuê dịch vụ CNTT, chuyển đổi số làm cơ sở để triển khai cho các năm tiếp theo. Bộ TT&TT sẽ công bố khung tiêu chí làm cơ sở cho các bộ, ngành, bản địa tham khảo.

Ngoài ra, tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chuyên trách CNTT tại những bộ, ngành, địa phương vào việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước thông qua các mô hình như Tổ, Ban giám sát đầu tư.

Trong văn bản mới gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT còn nêu rõ, trong năm 2022 và các năm tới, Bộ tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng CNTT…

Song song đó, sẽ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước. Coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Vân Anh

chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cách mạng 4.0, đầu tư CNTT, thuê dịch vụ CNTT, dịch vụ số, Bộ TT&TT

Nội dung Nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT và chuyển đổi số dùng ngân sách nhà nước – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác