Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân.

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm tiến hành Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ tiến hành nền tảng số, hướng dẫn chuyên môn số cho người dân.

Chia sẻ, lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số của Việt Nam
Chuyện chuyển đổi số quốc gia nhìn từ sự đi lên Internet Việt Nam
Lạng Sơn đặt mục đích cứ 2 hộ gia đình có 1 trung tâm số

 

Nhân rộng loại hình Tổ công nghệ số cộng đồng

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã đồng hành cùng các bản địa tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để thực hành chuyển đổi số, theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ kiểm duyệt tháng 6/2020.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành đạt khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân trở thành đạt dân số, có những hoạt động được đưa lên môi trường số. Một số địa phương mang ra những cách làm sáng tạo giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng” đã thu được kết quả bước đầu.

Là đội quân mang tính kêu gọi sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân, Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hoạt động bổ trợ đưa nền tảng số, công nghệ số đến từng ngõ ngách, gắn kèm với cuộc đời của người dân, góp phần xúc tiến chuyển đổi số. Đây cũng chính là cánh tay kéo dài của Ban lãnh đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, đội.

Thí điểm mỗi thôn, bản thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng
Mô hình “Tổ công nghệ cộng đồng” đã được Lạng Sơn triển khai trong phát triển kinh tế số tại địa phương.

Trong văn bản mới gửi các bộ, ngành, bản địa về những nhiệm vụ chuyển đổi số quan trọng năm 2022, Bộ TT&TT nhấn mạnh định hướng xuyên suốt trong năm nay là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện dung cũng giống lợi ích của chuyển đổi số.

Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng định vị rõ 1 trong 22 trọng trách quan trọng về chuyển đổi số trong năm 2022 là thiết lập Mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ tiến hành Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến tận cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội với nòng cốt là cửa hàng chuyên trách về CNTT, có sự tham dự của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại mỗi địa phương; tham dự vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn quốc.

Với mong muốn nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay của địa phương, Bộ TT&TT vừa có hướng dẫn thí điểm tiến hành Tổ công nghệ số cộng đồng tại những địa phương. Cơ quan này đề xuất UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo chỉ dẫn và tìm hiểu, thí điểm tiến hành sáng kiến “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại bản địa ngay trong năm 2022.

 

Điều hành hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng qua nền tảng số Việt Nam

Tại hướng dẫn, Bộ TT&TT khuyến nghị Chủ tịch UBDN các tỉnh, thành phố lãnh đạo UBND các quận, huyện, thành phố, thị xã giao Chủ tịch UBDN các xã, phường, thị xã ban hành Quyết định xây dựng Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Trong đó, mỗi thôn, bản, tổ dân phố cũng có thể xây dựng 1 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng có thể gồm Trưởng thôn/bản, Tổ trưởng tổ dân phố và 2 nhân sự muốn thí nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, bổ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để cũng có thể có thể tiến hành các hoạt động tuyên truyền, chỉ dẫn người dân. Tổ sẽ thực hiện các hoạt động theo sự hướng dẫn, điều hướng chung cả của Sở TT&TT, kêu gọi sự tham dự của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại địa bàn trong việc hỗ trợ tiến hành nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn nghiệp vụ số đến với người dân. Đồng thời, tham dự hữu hiệu vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng trên độ rộng toàn quốc do Bộ TT&TT điều phối chung.

Về công tác quản lý, điều hành, Tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý dựa theo một số nền tảng số Việt Nam miễn phí và thông dụng như Zalo, Mocha, Gapo. Mỗi xã, phường, thị xã tạo một nhóm chung kể cả chỉ huy UBND cấp xã, các Tổ công nghệ số cộng đồng, lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng CNTT (Sở TT&TT) và các doanh nghiệp tham dự triển khai. Sở TT&TT sẽ trực diện tương tác, hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và các thành viên, cùng chia sẻ việc làm hay, tình huống điển hình.

Vân Anh

chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, Tổ công nghệ số cộng đồng, Zalo, Mocha, Gapo, nền tảng số Việt Nam

Nội dung Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác