Từ khóa: Mocha

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các tỉnh, thành phố thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi thôn, bản có thể lập 1 Tổ công nghệ số