Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP – Tin Công Nghệ Để thúc đẩy hơn nữa việc chia sẻ dữ liệu, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam, Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các bộ, tỉnh cách thức kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia – NDXP.

Để thúc đẩy hơn nữa việc chia sẻ dữ liệu, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số tại Việt Nam, Bộ TT&TT vừa hướng dẫn các bộ, tỉnh phương pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia – NDXP.

Cần đo lường, định lượng được hữu hiệu đầu tư phần mềm CNTT, chuyển đổi số
Bước chuyển quan trọng cho hành chánh phát triển Chính phủ số
Chia sẻ, lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số của Việt Nam

 

Dữ liệu số là nền tảng để phát triển Chính phủ số

Báo cáo về Chính phủ điện tử năm 2018, 2020 của Liên hiệp quốc đã chỉ ra rằng, dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát triển các trung tâm hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Chia sẻ dữ liệu là điều kiện tiên quyết để cung cấp cửa hàng số, đơn giản hóa quy trình, thay đổi loại hình tổ chức, phương pháp cung cấp dịch vụ.

Tại Việt Nam, trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã đã định vị quan điểm phát triển dữ liệu trong Chính phủ số, đó là: “Dữ liệu là tài nguyên mới. Cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho những cơ quan chính phủ và các công ty cung ứng dịch vụ công thiết yếu”.

Việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận nhà nước, nhất là dữ liệu từ những Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, các hệ thống tin tức có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến bản địa sẽ giúp nhiều nhất hóa giá trị dữ liệu. Đồng thời, nâng cao uy tín dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp theo chiều lấy người dùng làm trung tâm, người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho bộ phận nhà nước, dịch vụ cung cấp dịch vụ; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí.

Thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng NDXP để đẩy nhanh chuyển đổi số
Việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận chính phủ sẽ giúp nâng lên bài bản dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Nghị định 47 về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan chính phủ và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam đã nêu rõ, việc kết nối các hệ thống thông tin, CSDL giữa các bộ, ngành, địa phương trên quy mô quốc gia phải thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Thực hiện trọng trách được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ TT&TT đã xây dựng, đưa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) vào sử dụng, phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Nền tảng NDXP hiện đã kết nối với hơn 90 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; 10 CSDL và 8 hệ thống thông tin. Theo thống kê, năm 2021 tổng số giao dịch thực hiện qua NDXP đạt 180.919.031; hàng ngày có chừng 500.000 giao dịch thông qua nền tảng này.

Giả sử với mỗi giao dịch giúp tiết tiệm 3.000 đồng cho xã hội như chi phí di chuyển đến-về chỗ chứng thực hồ sơ bản giấy, chi phí chứng nhận giấy tờ, thời gian chờ, kinh phí giải quyết của công chức; chưa tính kinh phí cơ hội, chi phí lưu trữ hồ sơ bản giấy…, trong năm 2021 việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng NDXP đã góp phần để dành hàng trăm tỷ đồng cho xã hội.

Thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng NDXP

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương để chỉ dẫn việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Hướng này sẽ giúp cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống tin tức của các cơ quan nhà nước được thống nhất, tối ưu, thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, duy trì, bảo hiểm an toàn thông tin mạng các kết nối trên quy mô toàn quốc.

 

“Việc tạo lập, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề xúc tiến chuyển đổi số nhanh tại Việt Nam trên cả 3 cột trụ nhà nước số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng chính là một trong những nội dung chính được Bộ TT&TT sử dụng để đánh giá chừng độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, bản địa hàng năm” , đại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Nền tảng NDXP là hạ tầng giữ vai trò “xương sống” phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia, cho dù là hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm và hoạt động kỹ năng hỗ trợ nhập vai trò phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của bộ phận nhà nước với nhau và giữa bộ phận chính phủ với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực tư (theo nhu cầu).

Nền tảng được thiết kế, xây dựng, phát triển để linh hoạt đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo loại hình kết nối tập trung và phân tán; bổ trợ đồng thời trên cả mạng truyền số liệu chuyên dùng và Internet theo từng nhu cầu cụ thể trong phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu qua nền tảng NDXP để đẩy nhanh chuyển đổi số
Mô hình kết nối quốc gia thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Các thành phần chính của nền tảng NDXP gồm: Nền tảng kết nối, tích hợp dịch vụ, quy trình, dữ liệu (kế thừa và phát triển từ Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống tin tức ở Trung ương và bản địa – NGSP) nhằm đảm bảo các nhu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo loại hình tập trung; Nền tảng chia sẻ dữ liệu phân tán để đáp ứng các nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương theo mô hình phân tán; Hệ thống quản lý vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Trong văn bản mới gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ TT&TT đã hướng dẫn cụ thể việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng NDXP cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Cụ thể như: các đòi hỏi kỹ thuật để kết nối với NDXP; hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu theo mô hình tập trung; chỉ dẫn chia sẻ dữ liệu theo loại hình phân tán; tổ chức quan sát và đối soát giao dịch.

Cùng với đó, Bộ TT&TT cũng hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật thi hành kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu theo loại hình phân tán, gồm có hướng dẫn cài đặt máy chủ kết nối, chia sẻ dữ liệu phân tán; chỉ dẫn tiến hành công ty chia sẻ dữ liệu; hướng dẫn khai thác dịch vụ.

Vân Anh

chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cách mạng 4.0,

Nội dung Bộ TT&TT hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng NDXP – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác