Từ khóa: cây cà phê

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê” – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê”  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Cây cà phê” – Tin Công Nghệ Bộ tem bưu chính “Cây cà phê” gồm 4 mẫu vừa được Bộ TT&TT phát hành. Điểm đặc biệt của bộ tem này là mẫu thứ 4 được ứng dụng công nghệ in có mùi hương