Từ khóa: Netflix

WhatsApp chặn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ do phát tán tin giả – VietNamNet

WhatsApp chặn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ do phát tán tin giả  – VietNamNet

Web napmucmayintannoi.com có bài: WhatsApp chặn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ do phát tán tin giả – VietNamNet WhatsApp cho biết chỉ riêng giai đoạn từ ngày 15/5-15/6 đã có 2 triệu người dùng bị chặn, chủ yếu do lạm dụng phát tán tin nhắn rác. WhatsApp cho thấy chỉ riêng thời kì