Từ khóa: băng thông internet

Naver, Kakao yêu cầu Netflix trả tiền sử dụng mạng – Tin Công Nghệ

Naver, Kakao yêu cầu Netflix trả tiền sử dụng mạng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Naver, Kakao yêu cầu Netflix trả tiền sử dụng mạng – Tin Công Nghệ Naver và Kakao đề nghị các doanh nghiệp cung cấp nội dung truyền phát trực tuyến (streaming) trả tiền sử dụng mạng phát sinh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Naver và Kakao đề