10 Lệnh Cần Thành Thạo Khi Làm Việc Với Cisco IOS


Nếu muốn thành thạo với Cisco IOS, bạn luôn phải học một số lệnh cần thiết. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp 10 lệnh hữu ích để xử lý những tác vụ khắc phục sự cố và cấu hình khác nhau.

Làm chủ Cisco IOS với 10 lệnh sau

 • 1. “?”
 • 2. show running-config
 • 3. copy running-configuration startup-configuration
 • 4. show interface
 • 5. show ip interface
 • 6. config terminal, enable, interface và router
 • 7. no shutdown
 • 8. show ip route
 • 9. show version
 • 10. debug

1. “?”

Việc gõ ? để đòi hỏi trợ giúp khi sử dụng Cisco IOS hình như là điều quá hiển nhiên. Tuy nhiên, Cisco IOS tận gốc khác với các hệ điều hành khác trong việc sử dụng dấu hỏi (phím trợ giúp). Vì IOS là một hệ điều hành dựa trên dòng lệnh, với hàng nghìn lệnh và tham số có sẵn, nên việc sử dụng ? có thể giúp tiết kiệm biết bao thời gian.

Bạn có thể sử dụng lệnh “?” theo nhiều cách. Đầu tiên, sử dụng nó khi bạn không biết nên gõ lệnh nào. Ví dụ, gõ ? tại dòng lệnh để tạo ra bản kê tất cả các lệnh cũng có thể có thể sử dụng. Bạn cũng có thể dùng ? khi bạn không biết tham số kế đến của lệnh là gì. Ví dụ, bạn cũng có thể gõ:

  show ip?  

Nếu router không yêu cầu tham số nào khác cho lệnh, router sẽ cung cấp làm tùy chọn duy nhất.

Cuối cùng, sử dụng ? để xem tất cả các lệnh bắt đầu bằng một chữ cái cụ thể. Ví dụ, nhập c? sẽ trả về một bản kê các lệnh bắt đầu bằng chữ “c”.

Làm chủ các lệnh trong Cisco IOS

2. show running-config

Lệnh show-config hiển thị cấu hình hiện tại của router, switch hoặc tường lửa. Cấu hình đang chạy (running-configuration) là cấu hình có trong bộ nhớ của router. Bạn thay đổi cấu hình này khi tạo nên các thay đổi đối với router. Hãy nhớ rằng cấu hình chưa được lưu cho tới khi bạn nhập lệnh:

  copy running-configuration startup-configuration  

Lệnh này có thể được viết tắt là sh run .

3. copy running-configuration startup-configuration

Lệnh này sẽ lưu cấu hình hiện đang được sửa đổi (trong RAM), còn được xem là cấu hình đang chạy, thành NVRAM. Nếu mất điện, NVRAM sẽ bảo toàn cấu hình này. Nói cách khác, nếu bạn chỉnh sửa cấu hình của router, không sử dụng lệnh này, sau đó khởi động lại router, các thay đổi kia sẽ bị mất. Lệnh này cũng có thể có thể được viết tắt là copy run start . Lệnh copy cũng có thể được sử dụng để sao chép cấu hình đang chạy hoặc khởi động từ router sang TFTP server trong trường hợp có sự cố xảy ra với router.

4. show interface

Lệnh show interface hiển thị trạng thái các interface của router. Output (đầu ra) của lệnh sẽ bao gồm những điều sau:

 • Trạng thái interface ( up/down )
 • Trạng thái giao thức trên interface
 • Việc sử dụng
 • Lỗi
 • MTU

Lệnh đây là cần thiết để khắc phục sự cố cho router hoặc switch. Lệnh cũng cũng có thể được dùng bằng phương pháp chỉ định một interface nhất định, như sh int g0/0 .

5. show ip interface

Hai lệnh show ip interface show ip interface brief thậm chí còn thông dụng hơn cả lệnh show interface . Lệnh show ip interface cung cấp hàng tấn thông tin hữu ích về cấu hình và tình trạng của giao thức IP và những service của nó, trên tất cả các interface. Lệnh show ip interface brief cung cấp mau chóng tình trạng của các interface trên router, bao gồm địa chỉ IP, tình trạng Layer 2 và Layer 3.

6. config terminal, enable, interface và router

Những router của Cisco có những chế độ khác nhau trong đấy chỉ những thứ nhất định có thể được hiển thị hoặc thay đổi. Khả năng chuyển đổi qua lại giữa các chế độ này rất quan trọng để cấu hình thành đạt router.

Ví dụ, khi đăng nhập, bạn bắt đầu ở chế độ User (dấu nhắc lệnh là > ). Từ đó, bạn gõ enable để chuyển qua chế độ Privileged (trong đó dấu nhắc lệnh là # ). Trong chế độ Privileged, bạn cũng có thể có thể hiển thị bất cứ điều gì nhưng không thực hiện thay đổi. Tiếp theo, nhập config terminal (hoặc config t ) để chuyển qua chế độ Global Configuration (trong đó dấu nhắc lệnh là router(config)# ). Từ đây, bạn cũng có thể có thể thay đổi các thông số chung. Để thay đổi tham số trên interface (giống như địa điểm IP), hãy chuyển đến chế độ Interface Configuration bằng lệnh interface (trong đó dấu nhắc lệnh là router(config)# ). Cũng từ chế độ Global Configuration, bạn có thể chuyển qua cấu hình router bằng phương pháp sử dụng lệnh router {protocol} . Để tránh khỏi bất kỳ chế độ nào, hãy nhập exit.

7. no shutdown

Lệnh no shutdown kích hoạt một interface. Lệnh này luôn phải được dùng trong chế độ Interface Configuration. Lệnh này rất có ích cho những interface mới và việc xử lý sự cố. Khi gặp sự cố với interface, bạn cũng có thể muốn thử shut no shut. Tất nhiên, để đưa interface về trạng thái down, hãy đảo ngược lệnh và nhập shutdown. Lệnh này còn có thể được viết tắt là no shut .

10 lệnh cần thành thạo khi làm việc với Cisco IOS

8. show ip route

Lệnh show ip route được dùng làm hiển thị bảng định tuyến của router. Đây là danh sách mọi thứ các mạng mà router có thể tiếp cận, số liệu về chúng (mức độ ưu ái của router dành riêng cho chúng) và cách truy cập vào những mạng đó. Lệnh này cũng có thể được viết tắt là sh ip ro và có các tham số sau nó, như sh ip ro ospf cho cả những tuyến OSPF. Để xóa bảng định tuyến của tất cả những tuyến, hãy nhập lệnh clear ip route . Để xóa bảng định tuyến của 1 tuyến duy nhất, hãy dùng lệnh clear ip route x.x.x.x (trong đó x.x.x.x là mạng bạn mong muốn xóa).

9. show version

Lệnh show version cung cấp cho bạn register cấu hình của router (về cơ bản là các cài đặt firmware của router để khởi động), lần cuối cùng router được boot, phiên bản IOS, tên của file IOS, model router, dung lượng RAM và Flash của router. Lệnh này có thể được viết tắt là sh ver .

10. debug

Lệnh debug có nhiều tùy chọn và không tự hoạt động. Lệnh này cung cấp đầu ra gỡ lỗi chi tiết trên một ứng dụng, giao thức hoặc service nhất định. Ví dụ, lệnh debug ip routing sẽ cho bạn biết mỗi khi một tuyến được thêm vào hoặc xóa khỏi router. Việc gỡ lỗi cũng có thể hiểm nguy vì quá trình này được ưu tiên trên hết. Hãy chuẩn bị để vô hiệu hóa tính năng này bằng cách sử dụng lệnh no debug hoặc undebug all .

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TopVn

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác