Từ khóa: Bí thư Nguyễn Thanh Hải

Khát vọng phồn vinh, thịnh vượng nhờ chuyển đổi số – Tin Công Nghệ

Khát vọng phồn vinh, thịnh vượng nhờ chuyển đổi số  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Khát vọng phồn vinh, thịnh vượng nhờ chuyển đổi số – Tin Công Nghệ Theo Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, chuyển đổi số sẽ giúp tỉnh thực hiện giấc mơ trở thành trung tâm phát triển kinh tế, xã hội lớn, không chỉ của vùng Trung du miền núi phía