Từ khóa: Bộ Thông tin & Truyền thông

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính – Tin Công Nghệ Đại diện Bộ TT&TT cho biết sẽ cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, cản trở sự phát triển, là rào cản gây khó khăn với hoạt động

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ Đây là quy chế phối hợp giữa hai Bộ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc

Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp – Tin Công Nghệ

Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp – Tin Công Nghệ Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan, hiệp hội của Việt Nam và Pháp tổ chức các diễn đàn về chuyển đổi số, kinh tế số