Từ khóa: Bộ Công an

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ Đây là quy chế phối hợp giữa hai Bộ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc

Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử – Tin Công Nghệ

Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Những con số ấn tượng về Chính phủ điện tử – Tin Công Nghệ Bộ Công an đã cấp số định danh cá nhân cho khoảng 98 triệu công dân thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ TT&TT đã ghi nhận 1.019 cuộc tấn công