Từ khóa: Cải cách thủ tục hành chính

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT tiết kiệm 65 tỷ đồng/năm nhờ cải cách thủ tục hành chính – Tin Công Nghệ Đại diện Bộ TT&TT cho biết sẽ cương quyết cắt bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp, cản trở sự phát triển, là rào cản gây khó khăn với hoạt động