Từ khóa: Bộ trưởng Tô Lâm

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ

Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT&TT và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác – Tin Công Nghệ Đây là quy chế phối hợp giữa hai Bộ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc