Từ khóa: Bộ Thông tin & Truyền thông

Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp – Tin Công Nghệ

Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thêm nhiều kênh thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp số Việt – Pháp – Tin Công Nghệ Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan, hiệp hội của Việt Nam và Pháp tổ chức các diễn đàn về chuyển đổi số, kinh tế số