Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí – Tin Công Nghệ

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí – Tin Công Nghệ Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Khoán doanh thu: việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho

Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí – Tin Công Nghệ

Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí – Tin Công Nghệ Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Khoán doanh thu: việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho nhà báo,

Nhức nhối chuyện ‘báo hóa’ tạp chí – Tin Công Nghệ

Nhức nhối chuyện ‘báo hóa’ tạp chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhức nhối chuyện ‘báo hóa’ tạp chí – Tin Công Nghệ “Báo hóa” tạp chí gây nhức nhối xã hội khi nhà báo, phóng viên tác nghiệp ngoài phạm vi, lĩnh vực tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép. “Báo hóa” tạp chí gây nhức nhói xã hội khi nhà

Hàng triệu nông dân học cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử – Tin Công Nghệ

Hàng triệu nông dân học cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Hàng triệu nông dân học cách kinh doanh trên sàn thương mại điện tử – Tin Công Nghệ Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong năm 2022, 100% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ được đào tạo kỹ

Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia – Tin Công Nghệ

Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia – Tin Công Nghệ Ngày 16/12, tại Đà Nẵng, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia cho cán bộ làm công tác thông tin