Từ khóa: Báo Sạch

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí – Tin Công Nghệ

Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhận diện 'phân lô, bán nền', lách luật 'tư nhân hóa' báo chí – Tin Công Nghệ Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Khoán doanh thu: việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho

Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí – Tin Công Nghệ

Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Nhận diện 'phân lô, bán nền' các chuyên trang tạp chí – Tin Công Nghệ Một số dấu hiệu “tư nhân hóa” báo chí được đại diện Cục Báo chí (Bộ TT&TT) chỉ ra như: Khoán doanh thu: việc “phân lô, bán nền” các chuyên trang, chuyên mục cho nhà báo,