Từ khóa: biên giới quốc gia

Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia – Tin Công Nghệ

Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Bộ TT-TT tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia – Tin Công Nghệ Ngày 16/12, tại Đà Nẵng, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị tập huấn chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia cho cán bộ làm công tác thông tin