Từ khóa: Alibaba

Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech – Tin Công Nghệ

Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech – Tin Công Nghệ TikTok, Alibaba và Tencent tiếp tục chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ các nhà quản lý Trung Quốc. TikTok, Alibaba và Tencent tiếp tục chịu sự cẩn mật từ những nhà quản lý Trung Quốc. Tencent, Alibaba thắt chặt

Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse – Tin Công Nghệ

Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse – Tin Công Nghệ Tencent, Alibaba và ByteDance đều đang đẩy mạnh đầu tư vào metaverse (vũ trụ ảo), thị trường được định giá 8 nghìn tỷ USD trong tương lai. Tencent, Alibaba và ByteDance đều đang đẩy mạnh đầu tư vào

Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào? – Tin Công Nghệ

Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào? – Tin Công Nghệ Nhìn lại lịch sử, cuộc chiến bao vây của BAT (Baidu, Alibaba và Tencent) đã khiến Internet dần dần đi ngược lại với tinh thần ban đầu của nó – từ mở sang đóng, từ đổi