Từ khóa: Baidu

Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào? – Tin Công Nghệ

Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Baidu, Alibaba và Tencent đã thay đổi Internet như thế nào? – Tin Công Nghệ Nhìn lại lịch sử, cuộc chiến bao vây của BAT (Baidu, Alibaba và Tencent) đã khiến Internet dần dần đi ngược lại với tinh thần ban đầu của nó – từ mở sang đóng, từ đổi