Từ khóa: ByteDance

Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse – Tin Công Nghệ

Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Big Tech Trung Quốc đầu tư mạnh vào metaverse – Tin Công Nghệ Tencent, Alibaba và ByteDance đều đang đẩy mạnh đầu tư vào metaverse (vũ trụ ảo), thị trường được định giá 8 nghìn tỷ USD trong tương lai. Tencent, Alibaba và ByteDance đều đang đẩy mạnh đầu tư vào

Trẻ em Trung Quốc chỉ được dùng TikTok 40 phút mỗi ngày – Tin Công Nghệ

Trẻ em Trung Quốc chỉ được dùng TikTok 40 phút mỗi ngày  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trẻ em Trung Quốc chỉ được dùng TikTok 40 phút mỗi ngày – Tin Công Nghệ Trẻ em dưới 14 tuổi tại Trung Quốc sẽ bị giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội TikTok chỉ 40 phút mỗi ngày. Trẻ em dưới 14 tuổi tại Trung Quốc sẽ bị

TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông – Tin Công Nghệ

TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: TikTok – Thành công cho kẻ dám đi ngược số đông – Tin Công Nghệ Bị châu Âu phạt hàng tỷ USD, nhưng có một thứ khiến Big Tech còn lo sợ hơn thế rất nhiều, đó là TikTok của ByteDance, kẻ khiến cho vị thế của các ôn lớn mạng