Từ khóa: bigtech trung quốc

Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech – Tin Công Nghệ

Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Trung Quốc tiếp tục “siết” Big Tech – Tin Công Nghệ TikTok, Alibaba và Tencent tiếp tục chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt từ các nhà quản lý Trung Quốc. TikTok, Alibaba và Tencent tiếp tục chịu sự cẩn mật từ những nhà quản lý Trung Quốc. Tencent, Alibaba thắt chặt