Từ khóa: AI là gì

Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ

Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ Đây là thách thức rất lớn đối với nước ta trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành tâm điểm phát triển AI của khu vực và thế giới. Đây là

Các chuyên gia hàng đầu về AI của Việt Nam và Úc sắp sửa nhóm họp – Tin Công Nghệ

Các chuyên gia hàng đầu về AI của Việt Nam và Úc sắp sửa nhóm họp  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các chuyên gia hàng đầu về AI của Việt Nam và Úc sắp sửa nhóm họp – Tin Công Nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Aus4Innovation, FISU (Chi hội thuộc Hội Tin học Việt Nam) cùng gần 20 đơn vị phát triển AI để tổ chức

Việt Nam thiếu hụt chuyên gia trí tuệ nhân tạo – ngành công nghiệp nghìn tỷ USD – Tin Công Nghệ

Việt Nam thiếu hụt chuyên gia trí tuệ nhân tạo – ngành công nghiệp nghìn tỷ USD  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam thiếu hụt chuyên gia trí tuệ nhân tạo – ngành công nghiệp nghìn tỷ USD – Tin Công Nghệ Trí tuệ nhân tạo Việt Nam được dự báo sẽ sớm vươn lên tầm cao mới. Đây là khát vọng lớn, đồng thời cũng là động lực cho các ý