Từ khóa: Diễn đàn AI Việt Úc

Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ

Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam hiện chỉ có 300 chuyên gia về trí tuệ nhân tạo – Tin Công Nghệ Đây là thách thức rất lớn đối với nước ta trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu trở thành tâm điểm phát triển AI của khu vực và thế giới. Đây là