Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 – Tin Công Nghệ Sáng ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021.

Sáng ngày 7/12, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) kết hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tài liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. 

 

Tới dự và cắt băng khai mạc Triển lãm có ông Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT); ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bắc Giang.

Triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ kiểm duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Bộ TT&TT phát hành Quyết định số 455/QĐ-BTTTT ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Triển lãm lưu động ảnh, tài liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021. 

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021
Lễ khai mạc Triển lãm lưu động ảnh, tài liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm nhằm mục tiêu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó tôn giáo trong sự nghiệp thành lập và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát biểu tại Triển lãm, ông Hoàng Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; văn hóa mỗi dân tộc có các sắc thái và giá trị riêng. Cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sự gắn bó dân tộc. Trên suốt chặng đường thành lập và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn dành sự đoái hoài đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số với quan điểm, nguyên lý nhất quán và xuyên suốt: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi phải được phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số phải được xây dựng, củng cố và phát triển mỗi bước vững chắc…

“Là một quốc gia đa tôn giáo, tín ngưỡng, người dân Việt Nam có truyền thống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo từ lâu đời. Mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có những tín ngưỡng riêng gắn liền với đời sống kinh tế và tâm linh của mình. Chính sách nhất quán của Đàng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; coi trọng chính sách đoàn kết và dung hòa giữa các tôn giáo, đáp ứng sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì nguyên do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật; các giá trị văn hóa, đạo đức đẹp đẽ của các tôn giáo được phát huy”, ông Hoàng Minh Phương khẳng định. 

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021
Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 
 

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 do Bộ TT&TT phối phù hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực của công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Sau khi xong xuôi triển lãm, Bộ TT&TT chuyển giao tất cả tư liệu trưng bày tại Triển lãm để tỉnh Bắc Giang tiếp tục công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, ông Hoàng Minh Phương nêu rõ.

Thông qua Triển lãm lưu động sẽ góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường gắn bó dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hành các mục đích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; mặt khác đấu tranh với các biểu lộ lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021
Các em học trò tham quan Triển lãm

Triển lãm trưng bày gồm: Khu trưng bày 1: Đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững, gồm các chủ đề: Các dân tộc Việt Nam nhất trí – đa dạng; Truyền thống gắn bó thành lập và bảo quản Tổ quốc; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về dân tộc; Khu trưng bày 2: Hình ảnh, tài liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm các chủ: Các tôn giáo ở Việt Nam – Giá trị văn hoá lịch sử; Tín ngưỡng các dân tộc ở Việt Nam; Chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng; Khu trưng bày 3: Đấu tranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo; Khu trưng bày 4: Hình ảnh Dân tộc, tôn giáo của tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang (số 06 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2021.

Bài và ảnh Xuân Lộc

Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, triển lãm tại Bắc Giang,

Nội dung Triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác