Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số dùng ngân sách Nhà nước – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số dùng ngân sách Nhà nước – Tin Công Nghệ Bộ TT&TT vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ TT&TT vừa có công báo gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cần đo lường, định lượng được hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT, chuyển đổi số
10 triệu tài khoản của nông hộ hoạt động trên sàn TMĐT năm 2022

 

Hoàn thành ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Theo công báo vừa gửi đi, Bộ TT&TT đề xuất các Bộ, bộ phận Trung ương, UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các Bộ, ngành và địa phương kết thúc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được dùng đúng nội dung, đúng mục tiêu, đúng nguồn kinh phí, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phải phù hợp với các văn bản đã ban hành như: Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kiến trúc Chính phủ điện tử của Việt Nam; Nghị quyết của các cấp ủy về chuyển đổi số; nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, lĩnh vực và trên địa bàn địa phương mình và các chiến lược, hướng dẫn đã được ban hành của Bộ TT&TT.

Xác định rõ hữu hiệu đầu tư

Về quản lý, sử dụng ngân sách chính phủ cho CNTT, chuyển đổi số cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách Nhà nước, đấu thầu. Trong đó cần lưu ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong những kế hoạch phần mềm CNTT, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc: Có người làm, có người quan sát độc lập, thi hành việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và đến khâu quyết toán.

Bộ ngành, địa phương ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước phải hiệu quả
Bộ TT&TT đề nghị tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước. Ảnh minh họa: Internet

Dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của nhà nước, phù hợp với thị trường; Tuân thủ các quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn có chất lượng tốt nhất với giá cả phù hợp nhất.

Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan, đạt được các mục tiêu đã đề ra; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống CNTT phải bảo đảm các yêu cầu an toàn tin tức theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án CNTT và chuyển đổi số trong đó định vị rõ biện pháp kỹ thuật, công nghệ đảm bảo được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, đảm bảo sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm, cửa hàng tốt ở thời điểm lựa chọn.

 

Bộ TT&TT hiện đã có đánh giá và công bố các sản phẩm, cửa hàng CNTT của cơ quan, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ngành, bản địa tham khảo sử dụng khi đầu tư, mua sắm và các thông tin này sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Thường xuyên cập nhật, giới thiệu trên Cổng tin tức điện tử của Bộ, tỉnh các mô hình, việc làm hay, hiệu quả; các thiết kế điển hình, thông dụng để các Bộ, ngành và địa phương quan tâm trao đổi, học hỏi, tham khảo áp dụng. Bộ TT&TT sẽ tiếp tục giới thiệu, cập nhật các nội dung nói trên trên Cổng thông tin điện tử: https://t63.mic.gov.vn/.

Xác định rõ hiệu quả đầu tư, cần đo lường, định lượng được: Tùy theo quy mô và thuộc tính của dự án, có thể sử dụng cách thức so sánh, so sánh (giữa kết quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và mục tiêu/kế hoạch đặt ra; hoặc giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá với những chỉ số tiêu chuẩn; hoặc kết hợp) hoặc phân tích chi phí – lợi ích, định vị được khả năng dành dụm được nhờ đầu tư trước khi quyết định đầu tư.

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả việc đầu tư/thuê dịch vụ CNTT, chuyển đổi số làm cơ sở để triển khác cho các năm tiếp theo. Bộ TT&TT sẽ công bố khung tiêu chí làm cơ sở để tham khảo.

Tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, ngành và địa phương vào việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm, cản trở việc quản lý, thực hiện, sử dụng có hiệu quả ngân sách chính phủ cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chủ động rà soát, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng ngân sách chính phủ cho CNTT, chuyển đổi số.

Văn bản cũng nêu rõ, trong năm 2022 và các năm tới, Bộ TT&TT tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ tin tức và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin…

Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ tin tức sử dụng ngân sách nhà nước. Coi tiêu chí tuân thủ các
quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ tin tức và chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Duy Vũ

Bộ TT&TT, ứng dụng CNTT, Chuyển đổi số

Nội dung Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số dùng ngân sách Nhà nước – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác