Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng – Tin Công Nghệ tấn công mạng, an toàn thông tin, an ninh mạng, cyber security, ứng cứu sự cố, mạng lưới ứng cứu sự cố, VNCERTCC, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ

Đội tiếp ứng sự cố an toàn thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ đảm trách nhiệm vụ thành viên đầu mối cơ quan này trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng trên toàn quốc.

 

Sau kiện toàn, đội tiếp ứng sự cố an toàn thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ gồm có 13 thành viên, với Đội trưởng là ông Bùi Danh Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học. Hai Phó đội trưởng là các ông: Nguyễn Đức Dân, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu điện tử; Lê Việt Hà, Phó Trưởng phòng An ninh, an toàn thông tin, Trung tâm Tin học.

Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
Đội ứng cứu sự cố có nhiệm vụ thực hiện công tác ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng của Văn phòng Chính phủ. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngoài việc thi hành công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ, Đội tiếp ứng còn đảm trách nhiệm vụ thành viên đầu mối của Văn phòng Chính phủ trong mạng lưới tiếp ứng sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Liên kết, kết phù hợp với các Đội ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng của các dịch vụ khác nhằm đối phó kịp thời khi xảy ra sự cố, dưới sự điều hướng của cơ quan điều hướng quốc gia về tiếp ứng sự cố – Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ TT&TT.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng lên hữu hiệu công tác ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng; báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện trọng trách định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có quyền truy cập vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu nhật ký của tổ chức, cá nhân bị tấn công để phân tích, tìm hiểu lý do và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố mất an toàn thông tin. Việc làm được đặt dưới sự giám sát của tổ chức, cá nhân bị sự cố, theo chức năng trọng trách được giao và tuân thủ quy chế của nước pháp luật.

Đồng thời, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ điều động nhân sự thuộc các trung tâm của Văn phòng hoặc đề xuất các cơ quan, tổ chức liên quan tham dự phối hợp, bổ trợ trong ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Văn phòng Chính phủ (khi cần thiết).

 

Một thực tế hiện nay là không tổ chức, đơn vị nào có thể đáp ứng an toàn 100% hệ thống thông tin và các chuyên gia, cán bộ thực thi bảo đảm an toàn tin tức của tổ chức chẳng thể quán xuyến hết mọi vấn đề từ bảo đảm an toàn đến việc ứng phó khi diễn ra sự cố mất an toàn hoặc bị tiến công mạng.

Từ loại hình tổ chức đội tiếp ứng sự cố bảo mật trên thế giới, Việt Nam đã phát triển một loại hình riêng là Mạng lưới tiếp ứng sự cố bảo hiểm an toàn thông tin mạng quốc gia, xây dựng Đội tác nghiệp ứng cứu khẩn cấp bảo hiểm an toàn tin tức mạng quốc gia để tham dự tiếp ứng xử lý các sự cố nghiêm trọng quốc gia.

Trong Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới tiếp ứng sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, cơ quan chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng trên toàn nước đến năm 2020, định hướng đến 2025” được phê duyệt hồi tháng 10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã định vị 1 trong số mục tiêu hướng tới của Đề án là xây dựng Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn tin tức mạng quốc gia mạnh về chuyên môn, hoạt động chuyên nghiệp, gắn kết, với các dịch vụ thành viên có trách nhiệm, hợp tác, kết nối chặt chẽ, đảm bảo điều hướng kịp thời, phối thỏa thuận bộ, hiệu quả các lực lượng để ứng cứu sự cố mạng, chống tiến công mạng.

Song song đó, xây dựng các đơn vị, cơ quan chuyên trách ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn tin tức mạng của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổ chức, doanh nghiệp lớn có năng lực kỹ năng cao, hoạt động chuyên nghiệp, tổ chức phòng ngừa hiệu quả, sẵn sàng phản ứng nhanh, đối phó giải quyết kịp lúc các sự cố, tấn công mạng.

Vân Anh

tấn công mạng, an toàn thông tin, an ninh mạng, cyber security, ứng cứu sự cố, mạng lưới ứng cứu sự cố, VNCERTCC, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ

Nội dung Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác