Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022 – Tin Công Nghệ


Web napmucmayintannoi.com có bài: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022 – Tin Công Nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công nghệ số, công nghiệp công nghệ số, Luật công nghiệp công nghệ số, Luật CNTT

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số sẽ có hoàn thiện trong năm 2022 để bổ sung dự án Luật này vào Chương trình thành lập luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho quan điểm vào tháng 10/2023

 

Tại Nghị quyết 13 phiên họp chuyên đề về thành lập pháp luật tháng 1/2022, Chính phủ đã nhất trí về sự cần phải có xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số trên cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực thi pháp luật hiện hành về công nghệ tin tức để thúc đẩy phát triển, sáng tạo và buôn bán trong ngành công nghệ số, phát triển kinh tế số.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ và hoàn thiện các chủ trương cụ thể theo hướng: Làm rõ độ rộng điều chỉnh và mối quan hệ của Luật này với Luật CNTT hiện hành tránh trùng lặp, chồng chéo, các chủ trương mới cần giải quyết được những vấn đề mới phát sinh;

Hoàn thiện chủ trương để phát triển công nghiệp công nghệ số, sản phẩm, trung tâm công nghệ số theo hướng quy định khung khổ pháp lý, thẩm quyền và nguyên tắc chính sách để phát triển lĩnh vực này, các quy chế cụ thể do Chính phủ và các bộ, ngành quy chế để điều chỉnh các vấn đề thực tiễn phát sinh;

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm phát triển công nghiệp công nghệ số theo phía quy chế các nguyên tắc, chủ trương chung, những vấn đề đã được nghiên cứu, đánh giá kỹ, thực hành ổn định trong thời gian dài; đối với các vấn đề mới, biện pháp có thuộc tính điều hành, quản lý đều đều nên giao Chính phủ và các bộ, ngành quy chế để bảo đảm linh hoạt, thích hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tổ chức cuộc họp với những bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tượng chịu sự tác động để tạo sự đồng thuận cao.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022
Dự thảo đề cương Luật công nghiệp công nghệ số quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ số và bảo hiểm phát triển công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam. ( Ảnh minh họa)

Liên quan đến đề nghị thành lập Luật Công nghiệp công nghệ số, vào cuối tháng 2 vừa qua, trên cơ sở coi xét đề xuất của Bộ TT&TT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của Bộ TT&TT về việc tiếp tục tham vấn, lấy quan điểm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học, đánh giá tác động của các đề nghị chính sách, hoàn thiện các nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Luật công nghệ công nghệ số trong năm 2022 để bổ sung dự án Luật này vào Chương trình thành lập luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho quan điểm vào tháng 10/2023.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, về độ rộng điều tiết của Luật công nghệ công nghệ số, dự thảo đề cương Luật này quy chế về hoạt động công nghiệp công nghệ số và bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam.

Dự thảo được kế thừa, thay thế các quy định về phát triển CNTT trong Luật CNTT (tập trung vào Chương III); cùng lúc bổ sung một số quy chế thích phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số: Thử nghiệm sản phẩm, đơn vị công nghệ số mới; Quản lý, thúc đẩy phát triển mặt hàng công nghệ số được thiết kế và sản xuất trong nước; mặt hàng trí tuệ nhân tạo; sản phẩm, công ty công nghệ số trọng yếu; Phát triển dữ liệu số; Đầu tư phát triển đơn vị tính toán hiệu năng cao.

 

Về mối liên hệ với Luật CNTT, Bộ TT&TT cho hay, Luật CNTT tập trung vào 2 cột trụ chính của lĩnh vực CNTT là công nghiệp CNTT và phần mềm CNTT. Trong đó, công nghiệp CNTT giữa bối cảnh phát triển của khoa học, công nghệ, công nghệ số của cách mạng công nghiệp 4.0 xem là công nghiệp công nghệ số. Dự thảo đề cương Luật công nghiệp công nghệ số quy chế về hoạt động công nghiệp công nghệ số và bảo hiểm phát triển công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa, bổ sung và thay thế các quy chế về phát triển CNTT trong Luật CNTT, chủ yếu tập trung vào các chương III và IV.

Về phần mềm CNTT, dự thảo Luật giao dịch điện tử sửa đổi đang quy chế điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giao dịch điện tử, xúc tiến chuyển đổi số trong cơ quan chính phủ và trong số lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do luật pháp quy định.

Các nội dung còn lại liên quan đến ứng dụng CNTT trong Luật CNTT, Bộ TT&TT tiếp tục kết phù hợp với các bộ, ngành rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung, quy định mới để bảo hiểm hệ thống pháp luật về CNTT, phần mềm CNTT được hoàn thiện, thống nhất.

Bên cạnh đó, Luật An toàn tin tức mạng đã quy định 1 cách toàn trang và chi tiết các nội dung về bảo quản cơ sở hạ tầng thông tin, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong quản lý, khai thác, bảo hiểm an toàn tin tức trong Luật CNTT.

“Với phân tích trên, việc đã và đang xây dựng một loạt các văn bản quy bất hợp pháp luật, nội hàm và kết cấu của Luật CNTT đã và đang được điều chỉnh, thay thế. Tương tự như Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày trước đã được Quốc hội xem xét ban hành thay thế bởi 3 luật chuyên ngành là Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Bưu chính” , Bộ TT&TT cho biết.

Trước đó, vào ngày 14/2, Bộ TT&TT đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học về đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số. Các ý kiến góp ý được Bộ TT&TT tiếp thu giải trình đầy đủ. Trên cơ sở đó, hoàn thiện giấy tờ đề xuất thành lập Luật.

Vân Anh

chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công nghệ số, công nghiệp công nghệ số, Luật công nghiệp công nghệ số, Luật CNTT

Nội dung Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022 – Tin Công Nghệ được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: napmucmayintannoi.com. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.com để điều chỉnh. napmucmayintannoi.com tks.

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343


Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI HCM

19OO636343

Bài Viết Khác