Từ khóa: mạng di động

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ Tỷ lệ ăn chia doanh thu trung bình mà nhà cung cấp nội dung nhận được từ nhà mạng khoảng 30%. Hiện nay tỷ suất ăn chia doanh số trung bình

Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng – Tin Công Nghệ

Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng – Tin Công Nghệ Tại hội thảo “Hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và dịch vụ nội dung số hướng tới thúc đẩy kinh tế số, xã hội số”, Viettel được vinh danh "Nhà