Từ khóa: dich vụ nội dung

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ Tỷ lệ ăn chia doanh thu trung bình mà nhà cung cấp nội dung nhận được từ nhà mạng khoảng 30%. Hiện nay tỷ suất ăn chia doanh số trung bình