Từ khóa: nội dung số

Thị trường cung cấp dịch vụ nội dung đổ vỡ vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ

Thị trường cung cấp dịch vụ nội dung đổ vỡ vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thị trường cung cấp dịch vụ nội dung đổ vỡ vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ Các nhà cung cấp dịch vụ nội dung Nigeria đổ lỗi cho nhà mạng vì tỉ lệ ăn chia doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng quá thấp, dẫn

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp nội dung “cắn răng” rời thị trường vì tỷ lệ ăn chia bèo bọt – Tin Công Nghệ Tỷ lệ ăn chia doanh thu trung bình mà nhà cung cấp nội dung nhận được từ nhà mạng khoảng 30%. Hiện nay tỷ suất ăn chia doanh số trung bình

Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu – Tin Công Nghệ

Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Truyền hình FPT và ứng dụng FPT Play bất ngờ hợp nhất thương hiệu – Tin Công Nghệ FPT Play và Truyền hình FPT vừa công bố hợp nhất thương hiệu, trở thành dịch vụ truyền hình FPT với tên chung mới là FPT Play. FPT Play và Truyền hình FPT