Từ khóa: dịch vụ băng thông

Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng – Tin Công Nghệ

Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Viettel – Nhà cung cấp tiêu biểu dịch vụ băng thông rộng di động chất lượng – Tin Công Nghệ Tại hội thảo “Hiện đại hóa hạ tầng viễn thông và dịch vụ nội dung số hướng tới thúc đẩy kinh tế số, xã hội số”, Viettel được vinh danh "Nhà