Từ khóa: Make in Việt Nam

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ doanh nghiệp công nghệ, Make in Việt Nam, 2D, 3D, ITU Digital World, ITU, chuyển đổi số, y tế thông minh, dạy học từ xa, y tế từ xa, Những doanh nghiệp công nghệ

Thêm nhiều tỉnh dùng bản đồ Make in Việt Nam để chống dịch Covid-19 – Tin Công Nghệ

Thêm nhiều tỉnh dùng bản đồ Make in Việt Nam để chống dịch Covid-19  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Thêm nhiều tỉnh dùng bản đồ Make in Việt Nam để chống dịch Covid-19 – Tin Công Nghệ Nhiều hệ thống bản đồ Covid-19 đã ra đời để góp phần kiểm soát dịch bệnh, mang đến cho người dân luồng thông tin chính thống, tập trung và trực quan trên nền