Từ khóa: 3D

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ doanh nghiệp công nghệ, Make in Việt Nam, 2D, 3D, ITU Digital World, ITU, chuyển đổi số, y tế thông minh, dạy học từ xa, y tế từ xa, Những doanh nghiệp công nghệ

Việt Nam có startup số hóa 3D, tài không kém Street View của Google – Tin Công Nghệ

Việt Nam có startup số hóa 3D, tài không kém Street View của Google  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Việt Nam có startup số hóa 3D, tài không kém Street View của Google – Tin Công Nghệ Startup này sử dụng máy quét 3D, camera 360, máy bay không người lái để chụp lại không gian showroom, tòa nhà, nhà máy…, chuyển hóa nó từ dạng vật lý sang dạng