Từ khóa: 2D

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ

Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World?  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Các đại gia công nghệ Việt trình diễn gì tại ITU Digital World? – Tin Công Nghệ doanh nghiệp công nghệ, Make in Việt Nam, 2D, 3D, ITU Digital World, ITU, chuyển đổi số, y tế thông minh, dạy học từ xa, y tế từ xa, Những doanh nghiệp công nghệ