Từ khóa: cyber security

Chính thức phát động cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 – Tin Công Nghệ

Chính thức phát động cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Chính thức phát động cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 – Tin Công Nghệ Từ ngày 3/3 đến hết ngày 24/3, hệ thống thi chính thức của cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2022 được mở để các em học sinh THCS

Sẽ giao một số bài toán lớn cho các doanh nghiệp an toàn thông tin – Tin Công Nghệ

Sẽ giao một số bài toán lớn cho các doanh nghiệp an toàn thông tin  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Sẽ giao một số bài toán lớn cho các doanh nghiệp an toàn thông tin – Tin Công Nghệ Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, trong phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ủy ban sẽ chính thức giao một số bài toán lớn cho

Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng – Tin Công Nghệ

Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Văn phòng Chính phủ kiện toàn đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng – Tin Công Nghệ tấn công mạng, an toàn thông tin, an ninh mạng, cyber security, ứng cứu sự cố, mạng lưới ứng cứu sự cố, VNCERTCC, Bộ TT&TT, Văn phòng Chính phủ Đội tiếp

Doanh nghiệp chủ quản nền tảng số phải triển khai các giải pháp bảo mật thông tin người dùng – Tin Công Nghệ

Doanh nghiệp chủ quản nền tảng số phải triển khai các giải pháp bảo mật thông tin người dùng  – Tin Công Nghệ

Web napmucmayintannoi.com có bài: Doanh nghiệp chủ quản nền tảng số phải triển khai các giải pháp bảo mật thông tin người dùng – Tin Công Nghệ an toàn thông tin, an ninh mạng, cyber security, nền tảng số, niềm tin số Triển khai các biện pháp bảo hiểm an toàn tin tức cá nhân,